Bowl Keres (Rõõmupeod OÜ) on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Isikuandmed, nende kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on andmed, mida Rõõmupeod OÜ kogub üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmisel või temaga ühenduse võtmiseks. Püsikliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel: kontaktandmete (sh sinu nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel meie veebisaidil või mujal (näit. Catering ja eritellimused) veebisaidi kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu.

Rõõmupeod OÜ töötleb ka järgmiste isikute isikuandmeid:
endised ja praegused töötajad
tööle kandideerijad
lepingupartnerid ja nende esindajad
kohviku turvakaamera vaatevälja jäänud isikud

Juhul kui seadusest tulenevate eesmärkide saavutamine ja ülesannete täitmine seda nõuab, on Rõõmupeod OÜ-l õigus töödelda ka eespool loetlemata isikute andmeid.

Muude andmete kogumine

Kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht). Võime koguda ka andmeid üldistatud klienditegevuste kohta meie veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, millised veebisaidi, toodete ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

Kogutud isikuandmete kasutamine

Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente Bowl Kerese tooteuudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada. Kogutud isikuandmeid kasutame ka kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks.

Kliendi paremaks teenindamiseks võib Rõõmupeod OÜ avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab Rõõmupeod OÜ-le teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partner, kelle ülesanneteks on restoranis müüdavate toitude transport.

Õigustatud huvi ehk Rõõmupeod OÜ töötleb isikuandmeid Rõõmupeod OÜ õigustatud huvides (isikute ja vara kaitse eesmärgil kasutusel olev videovalve, õigusnõuete menetlemine). 

Isikuandmete kaitse

Rõõmupeod OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Turvalisus

Kõiki Bowl Keres catering ja eritellimuse väljades teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal serveriga tagab päringu sooritaja isikuandmete turvalisuse.

Rõõmupeod OÜ kohvikut Bowl Keres külastades jääb andmesubjekt turvakaamerate vaatevälja. Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on vastutava töötleja Rõõmupeod OÜ õigustatud huvi isikute ja vara kaitseks. Õigustatud huvi alusel töötleb Rõõmupeod OÜ isikuandmeid ainult juhul, kui sellist töötlemist ei kaalu üle andmesubjekti huvid või põhiõigused ja  -vabadused, mille nimel tuleb isikuandmeid kaitsta.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meie veebisaiti kasutama asudes või cateringu tellimuse pakkumise pärimisel oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki püsikliente. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@bowlkeres.ee.